|
ظاهرة الانتقال في هندسة المواد - ربيع ۲۰۱۰ PDF طباعة إرسال إلى صديق
دورات ومحاضرات - مشاريع تخرج البكالوريوس
الأربعاء, 28 أبريل 2010 20:35

Lecture Notes:

 

Transport Phenomena in Materials Engineering

 Spring 2013


BSc Course

Titles:

  • Conduction
  • Convection
  • Radiation
  • Diffusion
  • Viscosity
  • Continuity Equation
  • Velocity Distribution
  • Navier Stokes Equation
  • Applications of Transport Phenomena in Materials Systems

References:
1. D.R. Gaskell, "Introduction to Transport Phenomena in Materials Engineering", Prentice Hall, (1991), ISBN 978-0023407208.
2. S.K. Sadrnezhaad and A. Kermanpur, "Fuel and Energy", Sharif University Press, (2007), ISBN 964-6379-72-9.
3. D.R. Poirier and G. H. Geiger, "Transport Phenomena in Materials Processing", Minerals, Metals, & Materials Society, (1998), ISBN 978-0873392723.

 

1- Radiation

sun radiation    melt

Ref.: http://zebu.uoregon.edu/disted/ph162/images/green35.jpg

2- Green Roof

green roofroof

 

temp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.greenroofs.com/content/energy-series-the-secret-and-how-to-use-it.htm

3- Conduction         ()

4- Multilayer           ()

5- Critical Radius     ()

6- Fluid Flow          ()

7- Momentum Eqs.  ()

8- Navier-Stokes     ()