|
پدیده های انتقال در مهندسی مواد (بهار ۱۳۸۹) درس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی
چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1389 ، 20:35

Lecture Notes:

1- Conduction ()

2- Fluid Flow ()