|
انتقال مطالب علمی و فنی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی
چهارشنبه ، 3 مهر 1392 ، 18:55

Scientific and Technical Information Transfer

  Autumn 2013


BSc Course

Titles:

  • Effective presentation
  • Scientific ethics
  • Plagiarism and responsible conduct
    Persuasive technical writing
    Elearning
  • Examples

 

Instructions