|
طراحی راکتور برای تولید مواد (بهار ۱۳۸۹) درس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - دکترا
چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1389 ، 20:56

Lecture Notes:

Exercize 2: Nonisothermal Reactor Design ()