|
مواد هوشمند و آلياژ های حافظه دار - سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی ارشد
شنبه ، 14 فروردين 1389 ، 13:43

مواد هوشمند و آلياژهای حافظه دار

سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ ترم دوم

smart materials

کارشناسی ارشد

عنوان:
  • آلياژ هاي حافظه دار با قابليت تغيير شکل بالا
  • مواد پيزو الکتريک
  • Electrorheological Fluids سيالاتي که گرانروي آنها در ميدان الکتريکي تغيير مي کند
  • Magnetorheological Fluids سيالاتي که در ميدان مغناطيسي گرانروي آنها افزايش يافته و تا مرز يک جامد پيش مي روند
  • تغيير حالت آستنيت - مارتنزيت
  • آثار سوپر پلاستيک و ترمو الاستيک
  • تغيير حالت رومبوهدرال
  • Two Way Shape Memory Effect
  • Engineering and Biomedical Applications of SME

 

Park

Joon Park and R. S. Lakes, "Biomaterials: An Introduction", Springer, (2007), ISBN 978-0387378794.

Chen

H.R. Chen, "Shape Memory Alloys: Manufacture, Properties and Applications", Nova Science Publishers, (2010), ISBN 978-1607417897.

Hin

Teoh Swee Hin, "Engineering Materials for Biomedical Applications", World Scientific Publishing Company, (2004), ISBN 978-9812560612.