|
مواد هوشمند و آلیاژهای حافظه دار (بهار ۱۳۸۹) درس مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - کارشناسی ارشد
چهارشنبه ، 8 ارديبهشت 1389 ، 20:56

Lecture Notes:

Introduction ()

Smart Materials ()

NiTi Behavior ()

SMA Work ()