|
مقاله در کنگره های فارسی زبان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات - همایش
شنبه ، 18 ارديبهشت 1389 ، 16:00

 

صفحات

تاریخ

شهر

حامی

کنفرانس

عنوان مقاله

نویسندگان

ردیف

مقاله کامل ۱۳۵۹ اصفهان ذوب آهن اصفهان سمینار ذوب آهن اصفهان نقد و بررسی روش های احیاء مستقیم برای تولید آهن و فولاد در ایران سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۱
۱۷-۲۰ ۱۳۶۶ بیرجند دانشگاه بیرجند اولین گردهمایی ملی تحلیل علل و موانع عدم پیشرفت فرهنگی- علمی سیستان و بلوچستان و نواحی حاشیه کویر متالورژی در ایران قدیم و علل پسرفتهای آن در مناطق حاشیه کویر سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۲
۱۰ صفحه ۱۳۶۶ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر کنفرانس علمی و فنی فولاد زمینه های نو برای تحقیق تولید فولاد سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۳
۵۲۵-۵۳۳ ۱۳۶۸ تبریز وزارت معادن و فلزات سمینار هفته معدن، معدن و تحقیق و توسعه بررسی نحوه بازیابی مولیبدن از کنسنترات سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۴
مقاله ۷ ۱۳۷۰ اهواز وزارت معادن و فلزات اولین سمپوزیوم متالورژی ایران گوگردزدایی به روش پاتیل لرزان سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
منصور سلطانیه
۵
۳۶۹-۳۷۶ ۱۳۷۳ تهران دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ساخت و تربیت یک آلیاژ حافظه دار رضا شرقی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۶
۱-۲۵ ۱۳۷۴ تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دومین کنگره ارتوپدی فنی ایران پدیده حافظه داری در ارتوپدی فرامرز مشهدی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۷
۱۸۹-۱۹۵ ۱۳۷۴ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید تعیین خواص ترمومکانیکی و ترموالکتریکی آلیاژ حافظه دار تیتانیوم نیکل به منظور طراحی سیستم های تحریک غلامرضا وثوقی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
هاشم غریبلو
۸
۱۴۶-۱۵۵ ۱۳۷۵ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان سمپوزیوم فولاد ۷۵ شبیه سازی فرایند ذوب و تصفیه مستقیم عبدالرضا سیم چی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۹
۳۸۹-۳۹۷ ۱۳۷۵ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سومین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni: ذوب، انجماد و تعیین خواص سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
داود مرادخانی،
مهدی اشتری ماهینی
۱۰
۲۸۹-۳۰۳ ۱۳۷۵ سرچشمه مجتمع مس سرچشمه اولین سمینار متالورژی فلزات غیرآهنی ایران احیاء مستقیم مولیبدنت MoS2 با گاز هیدروژن سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
حسن شریف
۱۱
۲۱۹-۲۳۳ ۱۳۷۶ تهران دانشگاه صنعتی شریف پنجمین کنگره ملی خوردگی شبیه سازی الگوهای سینتیکی سولفیداسیون قطعات در دماهای بالا علی رسولی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۱۲
۳۶۹-۳۸۶ ۱۳۷۶ تهران دانشگاه صنعتی شریف پنجمین کنگره ملی خوردگی خوردگی قطعات فلزی در بدن انسان سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
علی رسولی
۱۳
۲۵-۲۸ ۱۳۷۷ تهران مرکز همايشهاي صدا و سیما سی و هشتمین کنگره علمی سالانه و پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکان ایران ویژگی های متالورژیکی و مراحل ساخت سیم های حافظه دار نایتینول پرویز ریاض داودی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
حسن علی شفیعی
رضا شرقی
۱۴
۱-۱۰ ۱۳۷۷ تهران دانشگاه صنعتی شریف دومین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران تبخیر سلنیوم از لجن آند مس سرچشمه: تاثیر دما و دبی گاز خنثی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
جواد خسروی
سینا کاشانی نژاد
۱۵
۴۳-۵۲ ۱۳۷۷ تهران دانشگاه صنعتی شریف دومین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران بررسی کمی و کیفی محصولات فرآیند بازیابی سلنیوم از لجن آندی به روش مستقیم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سینا کاشانی نژاد
جواد خسروی
۱۶
۱۸۷-۲۰۰ ۱۳۷۷ تهران دانشگاه صنعتی شریف دومین کنگره انجمن مهندسین متالورژی ایران بهینه سازی خواص در آلیاژ حافظه دار مس-روی-آلومینیوم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
حمید احمدیان
حمید خرسند
عبدالرضا نانگیر
۱۷
۷۳۸-۷۴۶ ۱۳۷۸ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان سمپوزیوم فولاد ۷۸ مقایسه روشهای پرتابی و تزریقی برای ساخت میکروآلیاژ Fe-C-Ti سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
اسداله حراتی
۱۸
۴۳۴-۴۴۳ ۱۳۷۸ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان سمپوزیوم فولاد ۷۸ تاثیر تیتانیوم بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی پراستحکام اسداله حراتی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۱۹
۳۷۷-۳۹۷ ۱۳۷۸ تهران دانشگاه تهران اولین کنفرانس ملی پژوهش نقش مدیریت در تحقیق سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۲۰
۲۹۹-۳۰۸ ۱۳۷۸ تهران دانشگاه امیر کبیر ششمین کنگره ملی خوردگی سینتیک واکنش H2S با CaO در فاصله دمایی ۸۷۳ تا ۱۰۷۳ کلوین سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
محمود فرازپی
۲۱
۳۷-۴۱ ۱۳۷۸ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران طراحی و ساخت نمایشگر لمسی بریل سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
محمد باقر اذانی
۲۲
۲۶۰ ۱۳۷۸ تهران انجمن دندانپزشکی ایران سی و نهمین کنگره علمی سالانه و ششمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران خواص مکانیکی آلیاژ تیتانیوم حاوی ۵۰/۵ ٪ نیکل و ۴۹/۵ ٪ تیتانیوم ساخت ایران سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
مسعود سیفی
پدرام بهلولی
۲۳
۱۲-۱۶ ۱۳۷۸ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ساخت و کاربرد بستهای حافظه دار نایتینول برای اتصال استخوان مچ و قوزک پا سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
رضا شرقی
علیرضا نوری
بهرنگ دارایی مقدم
۲۴
۱۶۹-۱۷۸ ۱۳۷۹ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران مکانیزم الکتروکریستالیزه شدن مس در حلالهای آروماتیک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
افروز برنوش
۲۵
۱۷۹-۱۸۸ ۱۳۷۹ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران ترمودینامیک تبخیر ZnS از ماتهای شبه سه تایی Cu2S-FeS-ZnS سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
افروز برنوش
۲۶
۹۵۵-۹۶۵ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران تولید آلیاژ حافظه دار Ni-Ti به روش آلیاژسازی مکانیکی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علیرضا سلاحی
۲۷
۵۴۷-۵۵۷ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مکانیزم استخراج -ReO4 از محیط آبی حاوی اسید سولفوریک توسط حلال TBP سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
اسکندر کشاورزعلمداری
۲۸
۲۳۹-۲۴۸ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران دوازدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران ساخت آلیاژ حافظه دار نایتینول به روش ذوب القایی تحت خلاء برای استفاده در مهندسی و پزشکی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۲۹
۳۹۷-۳۹۸ ۱۳۷۹ تهران انجمن دندانپزشکی ایران چهلمین کنگره علمی سالانه و هفتمین کنگره بین المللی انجمن دندانپزشکی ایران روش بهینه ساخت سیمهای ارتدنسی حافظه دار نیکل-تیتانیوم

سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
حسن علی شفیعی

۳۰
۱۸۹-۱۹۷ ۱۳۷۹ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دومین کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران سینتیک لیچینگ غبار تشویه مولیبدنت در محلول هیدروکسید سدیوم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
یوسف میلادی گرجی
۳۱
۶۴۵-۶۵۴ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران تعیین اکتیویته و ضریب اکتیویته TBP در کروزین اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۳۲
۹۳-۱۰۲ ۱۳۷۹ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دومین کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران ترمودینامیک استخراج مولیبدن توسط حلال آلی TBP

اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد

۳۳
۸۱-۸۶ ۱۳۷۹ کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان دومین کنگره متالورژی فلزات غیرآهنی ایران پارامترهای موثر در استخراج مس توسط D2EHPA مسعود عباسپور
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۳۴
۱۱۳-۱۲۳ ۱۳۷۹ اهواز شرکت فولاد خوزستان سمپوزیوم فولاد ۷۹ شبیه سازی فرایند تولید فولاد در کوره القایی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مهرداد سرکمری
۳۵
۵۵۹-۵۶۶ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران استخراج حلالی روی از محیط آبی حاوی اسید سولفوریک توسط حلال های اورگانوفسفریک مهدی سلیمی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
اسکندر کشاورزعلمداری
زهرا شبستری
مریم اکبری
۳۶
۹۶۷-۹۷۶ ۱۳۷۹ تهران دانشکده فنی دانشگاه تهران چهارمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران ساخت قطعه نیمه نهایی از آلیاژ نایتینول به روش متالورژی پودر امید لشکری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۳۷
۲۳۷-۲۴۴ ۱۳۸۰ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران سیزدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران تاثیر روش ساخت بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ نایتینول سید حامد میرابولقاسمی
علیرضا سلاحی
احسان حاپری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۳۸
۲۰۵-۲۱۱ ۱۳۸۰ تهران دانشگاه صنعتی شریف اولین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی اصلاح خواص استخراج روی توسط TBP داریوش درویشی
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شبستری
مریم اکبری
۳۹
۲۱۳-۲۱۸ ۱۳۸۰ تهران دانشگاه صنعتی شریف اولین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی پارامترهای موثر در استخراج مس توسط D2EHPA با اصلاح کننده TBP ابوالفضل اوحدی زاده
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شبستری
مریم اکبری
۴۰
۳۲۷-۳۳۵ ۱۳۸۰ تهران دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران استخراج توام رنیوم و مولیبدن از محلول غبار تشویه مولیبدنت به وسیله زغال فعال سعید جبارزارع
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۴۱
۳۴۷-۳۵۴ ۱۳۸۰ تهران دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران استخراج همزمان روی – کادمیوم از محلول لیچینگ روی توسط اسید سولفوریک داریوش درویشی
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شبستری
مریم اکبری
مهدی سلیمی
۴۲
۳۳۷-۳۴۵ ۱۳۸۰ تهران دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران استخراج حلالی کادمیوم با استفاده از حلال های اورگانوفسفریک اسیدی مهدی سلیمی
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شبستری
مریم اکبری
۴۳
۳۶۵-۳۷۳ ۱۳۸۰ تهران دانشگاه صنعتی شریف اولین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی پارامترهای موثر در استخراج مس توسط D2EHPA با اصلاح کننده TBP ابوالفضل اوحدی زاده
اسکندر کشاورزعلمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شبستری
مریم اکبری
۴۴
۲۳۷-۲۴۳ ۱۳۸۱ تهران دانشگاه مالک اشتر اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند آلیاژهای حافظه دار و کاربردهای آنها در ساختارهای هوشمند صادق بدخشان راز
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۴۵
۲۶۳-۲۶۹ ۱۳۸۱ تهران دانشگاه مالک اشتر اولین همایش سیستم های دفاعی هوشمند تولید آلیاژ حافظه دار Ni45Ti55 به روش آلیاژسازی مکانیکی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علیرضا سلاحی
۴۶
۲۹۷-۳۰۵ ۱۳۸۱ تهران دانشگاه صنعی شریف اولین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد تاثیر متقابل میان ریزساختار و فرآیند نورد گرم و سرد آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti تولید شده به روش ذوب ریخته-گری تحت خلاء صادق بدخشان
سیدحامد میرابوالقاسمی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۴۷
- ۱۳۸۱ تهران دانشگاه مالک اشتر چهارمین کنفرانس انجمن هوا فضا در باره کیفیت پژوهش تاثیر زیرساختها بر کیفیت تحقیق سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۴۸
۶۱۰-۶۲۰ ۱۳۸۱ اصفهان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سمپوزیوم فولاد ۸۱ اثر آنتی اکسیدان فروسیلیکون–آلومینیوم بر خواص نسوزهای منیزیا–گرافیت با 15 درصد کربن باقیمانده حمیدرضا احمدی موغاری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زیارتعلی نعمتی
رحیم یزدانی راد
علیرضا آقایی
حسین پایدار
۴۹
۱-۱۰ ۱۳۸۲ تهران هتل المپیک ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران تاثیر چرخه های گرم و سرد کردن بر دماهای استحاله در آلیاژ حافظه دار TiNi سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سلماز ترابی
۵۰
۳۷۱-۳۷۸ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران نقش آنتی اکسیدانهای فروسلیکون–آلومینیوم در مقاومت به اکسیداسیون و هیدراتاسیون نسوز منیزیا-گرافیت حمیدرضا احمدی موغاری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زیارتعلی نعمتی
علیرضا آقایی
۵۱
۲۹۵-۳۰۳ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران انتخاب بوته مناسب برای فرآیند ذوب تحت خلاء آلیاژهای حافظه دار Ni-Ti صادق بدخشان
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
حمید پیروان
احمد رشیدنیا
سعیده وطنخواه
۵۲
۲۷۷-۲۸۵ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران استحصال پنتاکسید وانادیم از کاتالیزورهای مصرفی رسام بدیعی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۵۳
۶۶۶-۶۷۷ ۱۳۸۲ یزد، بافق شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایران سمپوزیوم فولاد ۸۲ سینتیک انحلال نیتروژن در آلیاژ Ni-46%Cr سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مهدی جنتی
۵۴
۱۵۱-۱۵۹ ۱۳۸۲ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران رفتار تحت بار و فازشناسی سیمهای ارتدنسی از جنس آلیاژ سوپرالاستیک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سعید قریشی
امیرحسین توابی
نسیم بخشی زاده
۵۵
۱۳۱-۱۳۸ ۱۳۸۳ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان سمینار عملیات حرارتی عملیات حرارتی آلیاژ حافظه دار نایتینول بعد از نورد سرد سید حامد میرابوالقاسمی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۵۶
۱۵۱-۱۶۲ ۱۳۸۳ تهران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی چهارمین همایش مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاههای ایران تاثیر چرخه های حرارتی – مکانیکی بر خواص حافظه داری دو طرفه در آلیاژ نایتینول سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علی طوفانی
۵۷
۱۶۳-۱۶۹ ۱۳۸۳ تهران واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی چهارمین همایش مهندسی مواد و متالورژی در دانشگاههای ایران تاثیر شرایط ذوب آلیاژ حافظه دار نایتینول بر ریزساختار شایگان ریاضتی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۵۸
۹۳۷-۹۴۷ ۱۳۸۳ اصفهان دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مکانیزم و ترمودینامیک استخراج حلالی کبالت-نیکل توسط حلالهای اورگانوفسفرو، بخش اول: مخلوط DEHPA و Cyanex 302® داود حق شناس فتمه سری
داریوش درویشی
اسکندر کشاورز علمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد حلالی
۵۹
۱۰۲۱-۱۰۳۰ ۱۳۸۳ اصفهان دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران مکانیزم و ترمودینامیک استخراج حلالی کبالت-نیکل توسط حلالهای اورگانوفسفرو، بخش دوم: مخلوط DEHPA  و Cyanex 272® داریوش درویشی
داود حق شناس فتمه سری
اسکندر کشاورز علمداری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد حلالی
۶۰
۴۴۴-۴۴۹ ۱۳۸۳ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران پنجمین کنفرانس سرامیک ایران تولید لایه های نازک اکسید قلع آلایش شده توسط پالادیوم به روش سل-ژل سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
۶۱
۴۶-۵۳ ۱۳۸۳ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران پنجمین کنفرانس سرامیک ایران تاثیر اندازه دانه های منیزیا بر سینتیک اکسیداسیون دیرگدازهای منیزیا-گرافیتی در دماهای مختلف سارا مهشید
بابک هاشمی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زیارتعلی نعمتی
۶۲
۶۴۱-۶۴۸ ۱۳۸۳ اصفهان دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران تاثیر زاویه خم شدگی بر عملکرد بست های حافظه دار در کاربردهای پزشکی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سید تقی نعیمی
مهدی فتحی
ناهید حسن زاده نعمتی
۶۳
۳۱۵-۳۳۰ ۱۳۸۳ تهران واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی چهارمين همايش مهندسي مواد و متالورژي دانشگاههاي ايران رسم منحني هاي Breakthroughبراي مراحل جذب و دفع رنيوم با استفاده از روش مبادله يوني ستوني سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مهدي مزمل
احسان بادامي
۶۴
۴۴۴-۴۴۹ ۱۳۸۳ تهران دانشگاه علم و صنعت ايران پنجمين كنگره سراميك ايران توليد لايه نازك اكسيد قلع آلايش شده توسط پالاديم به روش سل - ژل سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظي
۶۵
۲۴۴-۲۵۵ ۱۳۸۴ شیراز دانشگاه شیراز نهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران توليد آلياژ Ni1-xTi به روش ذوب پرتو الکتروني التفات احمدی
سيد خطيب‌الاسلام صدرنژاد
هوشیار سیدی
۶۶
۱۰۲-۱۱۱ ۱۳۸۴ شیراز دانشگاه شیراز "نهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران مطالعه دماي تغيير حالت، ميکروساختار و خواص حافظه داري لايه نازک هوشمند سهراب سنجابی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۶۷
۱۹۱۵-۱۹۲۲ ۱۳۸۴ شیراز دانشگاه شیراز نهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران استخراج منگنز از محلول هاي حاوي روي و کبالت توسط D2EHPAو مخلوط هاي D2EHPA و CYANEX®272/CYANEX®320 منوچهر تيموري
داود حق شناس
اسکندر کشاورز
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
۶۸
۷ صفحه ۱۳۸۴ تهران دانشگاه تربیت مدرس اولين کنفرانس احتراق ايران تاثير احتراق کربن بر مصرف برق و هزينه توليد فولاد در کوره قوس الکتريکي هومن فخر نبوی
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مهران خرم نيا
۶۹
۱-۸ ۱۳۸۵ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان چهاردهمين کنفرانس سالانه (بين الملي) مهندسي مکانيک طراحي و ساخت يک اسفنکتر مصنوعي با استفاده از آلياژ حافظه دار نيکل تيتانيم - قسمت اول سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علي مقداري
محمد رضا ديلمي
۷۰
۱-۸ ۱۳۸۵ اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان چهاردهمين کنفرانس سالانه (بين الملي) مهندسي مکانيک طراحي و ساخت يك اسفنكتر مصنوعي با استفاده از آلياژ حافظه دار نيكل تيتانيم-قسمت دوم محمد رضا ديلمي
صدرنژاد سیدخطیب الاسلام
علي مقداري
۷۱
۲۹۱-۲۹۹ ۱۳۸۵ تهران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی ششمين همايش علمي - دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ساخت فيلم دو لايه اکسيد قلع – اکسيد روي و بررسي پايداري و حساسيت حسگرهاي گازي تهيه شده از آن محمد رضا واعظي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۷۲
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران اثر پيشينه توليد آلياژ نايتينول متخلخل برخواص خوردگي آن در محلول شبيه سازي شده بدن مهدي عطارچي
محمد كرمي نژاد
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۷۳
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران احیاء الکتریکی رنیوم از محلول حاوی یونهای پررنات مهدي مزمل
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حامد عطایی اصفهانی
۷۴
۷ صفحه ۱۳۸۵ تهران بخش مهندسي مكانيك، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس اولین کنفرانس شکل دهی فلزات انجمن مهندسان مکانیک ایران اصلاح مدل لیانگ-راجرز برای بیان رفتار دقیق تر تغییر شکل ترمومکانیکال آلیاژهای حافظه دار نیکل-تیتانیوم محمد رضا دیلمی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۷۵
۹۴۵-۹۵۳ ۱۳۸۵ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمپوزیوم فولاد ۸۵ اثر افزایش شارژ گرم و چدن مذاب بر کاهش مصرف انرژی الکتریکی و افزایش راندمان کوره های قوس الکتریکی سروش پرویزی
هومن فخر نبوی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
مهران خرم نیا
مرتضی رستی
۷۶
۶۲۱-۶۳۰ ۱۳۸۵ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمپوزیوم فولاد ۸۵ بهینه سازی جعبه فولادی آبگرد از نظر اتلاف حرارت و دوام در کوره پخت واحد گندله سازی ۲ شرکت فولاد خوزستان سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
داود حسینی
یاسر بهاری ملا محله
حسن پایاب
مرتضی رستی
۷۷
۱۰۹-۱۱۹ ۱۳۸۵ تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر سمپوزیوم فولاد ۸۵ شبیه سازی فرایند پخت گندله های اکسید آهن بر روی زنجیر متحرک علی فردوسی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حسن پایاب
۷۸
۹ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران اثر افزايش شارژ داغ برروی مصرف انرژی الکتريکی و هزينه های توليد کوره های قوس الکتريک هومن فخرنبوی
سروش پرويزی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
مهران خرم نیا
۷۹
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران ترمودینامیک و سینتیک واکنش مذاب ٓالیاژ حافظه دار نایتینول با بوته گرافیتی در هنگام ذوب تحت پرتوالکترونی التفات احمدي
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
مهدیه ملک زاده
۸۰
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران پارامترهای حل سازی در بازیابی فلزات با ارزش از سرباره کوره ذوب برنج امیر حسین صمدی
امیر حسین نوبری
امیر فرامرزی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۸۱
۹ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران تولید سولفات منگنز از کنسانتره منگنز حاوی پیرولوسیت سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
والح آقازاده
مهدی مزمل حکم آبادی
حمید آقابابایی
۸۲
۱۱ صفحه ۱۳۸۵ مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دهمين همايش انجمن مهندسین متالورژی ایران اثر ارتفاع بستر و سرعت گريت در فرآيند پخت پيوسته گندله هاي اکسيد آهن علي فردوسي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حسن پاياب
۸۳
۵ صفحه ۱۳۸۵ شیراز دانشگاه شیراز اولين کنفرانس فناوری نانو منطقه جنوب کشور توليد نانو پودرهای نانوكريستالين لومينا با استفاده از محلول سنتزی -γ باير و كاربرد آن در صنايع نفت و گاز سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
مهيار مظلومی
حامد آرامی
راضيه خليفه زاده
صاحبعلي منافي
۸۴
۱۰ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران تركيب سه تايي Ti3SiC2 به عنوان يك روانكار جامد محمد باقر رهائي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
محمد رضا رحيمي پور
۸۵
۱۱ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران اثر افزودن سوخت جامد به گندله خام بر فرآیند پخت گندله های سنگ آهن به کمک شبیه سازی کامپیوتری علی فردوسی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
حسن پایاب
۸۶
۹ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران اثر تغييرات درصد كربن آهن اسفنجي بر مصرف انرژي كوره هاي قوس الكتريكي هومن فخر نبوي
سروش پرويزي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
مهران خرم نيا
۸۷
۱۰ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران ساخت قطعات حافظه دار NiTi به روش متالورژی پودر جهت کاربردهای پزشکی سید علیرضا حسینی
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
۸۸
۱۱ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران خواص مکانیکی آلیاژ حافظه دار نایتینول متخلخل تولید شده به روش متالورژی پودر سروش پرویزی
حمیدرضا حفیظ پور
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
علی سنگ قطعه
مجید عباسی قرچه
پدرام مهدیزاده تهرانی
۸۹
۹ صفحه ۱۳۸۶ اصفهان ذوب آهن اصفهان يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران اثر افزايش شارژ داغ بر روي مصرف انرژي الكتريكي و هزينه هاي توليد كوره هاي قوس الكتريك هومن فخر نبوي
سروش پرويزي
سيد خطيب‌الاسلام ‌صدرنژاد
مهران خرم نيا
۹۰
۱-۱۴ ۱۳۸۶ تهران پژوهشگاه مواد و انرژی ششمين كنگره سراميك ايران سير تكاملي شبيه‌ سازي كينتيك فرآيندها و كاربرد آن در سراميك سيد خطيب الاسلام صدرنژاد ۹۱
۷۹۳-۸۰۰ ۱۳۸۶ بندرعباس منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس سمپوزیوم فولاد ۸۶ اثر ویژگی های گندله های خام سنگ آهن بر فرآیند پخت بر روی زنجیر متحرک به کمک شبیه سازی علی فردوسی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
حسن پایاب
۹۲
۷ صفحه ۱۳۸۶ تهران پژوهشگاه مواد و انرژی ششمين كنگره سراميك ايران مطالعه چگالش نانوذرات آلومينا در اثر كاربرد آن در سراميك زهره رضوی حسابی
مهدی مظاهری
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
۹۳
۱-۵ ۱۳۸۶ کاشان دانشگاه کاشان دومين همايش دانشجويي فناوري نانو مطالعه رفتار تف جوشي نانوذرات اكسيد روي با هدف كنترل رشد دانه ها مهدي مظاهري
علي محمد زاهدي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
عبدالرضا سيم چي
۹۴
۷-۱۱ ۱۳۸۶ شاهرود دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود اولین همایش کاربرد سرامیک ها در صنایع مدرن افزایش سختی و بهبود مقاومت به اشاعه ترک در قطعات زیرکونیا با کاهش اندازه دانه ها به روش تف جوشی دو مرحله ای سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهره رضوی حسابی
مهدی مظاهری
صاحبعلی منافی
۹۵
۶۶ ۱۳۸۶ تهران دانشگاه شهید بهشتی دهمین همایش بین المللی انجمن اندودنتیست های ایران ساختار ترکیب و خواص مکانیکی گوتاپرکای مورد استفاده در دندانپزشکی محمد علی صغیری
سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد صغیری
محمد امین سبحانی
۹۶
۱۶۳-۱۷۳ ۱۳۸۶ بندر عباس منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس سمپوزیوم فولاد ۸۶ تغییر طرح تیغه پاروی دیسک های گندله سازی از کربن فرکس به سرامیک محمد رضا شفیعی
حسن پایاب
داریوش خمیسی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۹۷
۷-۱۱ ۱۳۸۶ تهران دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران ساخت فیلم نازک NiTiSi برای کاربرد در سیستم های میکروالکترومکانیکی زیستی قابل استفاده در پزشکی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سهراب سنجابی
ناهید حسن زاده نعمتی
۹۸
۹ صفحه ۱۳۸۷ تهران پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواص حافظه داري آلياژ نيكل-تيتانيم ناهيد حسن زاده نعمتي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
شايگان رياضتي
۹۹
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو سنتز نانوذرات اكسيد نيكل به روش هم رسوب دهي شيميايي و بررسي اثر غلظت سرفكتانت بر اندازه ذرات ياسر بهاري ملامحله
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
داود حسيني
۱۰۰
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو تاثير عمليات حرارتي بر دماهاي استحاله و حافظه داري تركيب NiTi متخلخل توليد شده به روش متالورژي پودر سيد عليرضا حسيني
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۰۱
۱۴ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش سوخت، انرژی و محیط زیست موازنه جرم و انرژی در کوره قوس الکتریکی فولادسازی علی فردوسی
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
هومن فخر نبوی
سروش پرویزی
مهران خرم نیا
داریوش خمیسی
داریوش سلطانی
۱۰۲
۸ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو کاربرد نانومواد در پیل های خورشیدی بنیامین یارمند
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
۱۰۳
۸ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو مطالعه خواص سایشی کامپوزیت مس با ۱/۱ درصد ذرات نانوآلومینا آروین اسکندری
محمد رضا شایق
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
زهره رضوی حسابی
مهدی مظاهری
۱۰۴
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو رسوب الکتریکی پوششهای نانو کامپوزیتی نیکل-آهن/کاربید سیلیسیم لیلا نیکزاد
حامد عطایی
بهاره یزدانی
محمد رضا واعظی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۰۵
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو رشد لایه فعال آپاتیتی روی سیمان گلاس آینومر به روش بیومیمتیک ژامک نورمحمدی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اصغر بهنام قادر
۱۰۶
۹ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي سوخت، انرژي و محيط زيست تاثير زيرساخت فتوكاتاليست TiO2 بر ميزان رنگبري تركيبات آلي محلول در آب شهاب خامنه اصل
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
منصور كيانپور راد
۱۰۷
۱۵ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو روشهاي مدلسازي رفتار آلياژهاي حافظه دار، قسمت اول: روش هاي مبتني بر پديده هاي ميكروسكوپي سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
فردين نعمت زاده اجيرلو
۱۰۸
۸ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو توزيع رنيوم در قسمت هاي مختلف مدار غني سازي مس - موليبدنيت سرچشمه عليرضا محموديان
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
فرخ كروپي
صديقه زيدآبادي
۱۰۹
۸ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو روشهاي مدلسازي رفتار آلياژهاي حافظه دار، قسمت دوم: روش هاي مبتني بر پديده هاي ماكروسكوپي سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
فردين نعمت زاده اجيرلو
۱۱۰
۱۷ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو روشهاي مدلسازي رفتار آلياژهاي حافظه دار، قسمت سوم: مروري بر مدل هاي مبتني بر پديده شناسي ارائه شده در مقالات سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
فردين نعمت زاده اجيرلو
۱۱۱
۹ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو ترسيب الكتروشيميايي رنيوم از محلول پررنات آمونيوم بر روي تك كريستال سيليسيوم حامد عطايي اصفهان
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۱۲
۹ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو رفتار الكتروشيميايي محلول پررنات آمونيوم روي الكترود پلي كريستالين پلاتين حامد عطايي اصفهان
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۱۳
۱۳ صفحه ۱۳۸۷ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمين سمينار ملي مهندسي سطح وعمليات حرارتي پديده تردي هيدروژني در اثر آبكاري الكتريكي فولاد استحكام بالا مهدي عليزاده
علي محمد بازرگان
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۱۴
۱۱ صفحه ۱۳۸۷ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمين سمينار ملي مهندسي سطح و عمليات حرارتي مقايسه رفتار تريبولوژيكي رسنگ هاي آب بند در محيط پمپ آب محمد باقر رهايي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
علي شفيعي
اسكندر كشاورز
۱۱۵
۹ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو تاثير عمليات آسياب كاري بر خصوصيات آلياژ نايتينول توليد شده به روش سنتز احتراقي محمد شوش
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۱۶
۸ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواص حافظه داري آلياژ نيكل‐تيتانيم ناهيد حسن زاده نعمتي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
شايگان رياضتي
۱۱۷
۱۲ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو خواص ملات هاي سيليسي نمونه خارجي به منظور توليد در داخل كشور نرجس باقري سبزوار
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
هودسا مجيديان
سارا بني جمالي
۱۱۸
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو اثر آنتي اكسيدان سيليسيوم بر رفتار اكسيداسيون ديرگدازه هاي منيزيا - گرافيت نرجس باقري سبزوار
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
سارا مهشيد
۱۱۹
۷ صفحه ۱۳۸۷ تهران دانشگاه صنعتی اميركبير هشتمين همايش علمي دانشجويي مهندسي مواد و متالورژي ايران تغييرات و خصوصيات ساختاري هيدروكسيد لانتانيوم توليدي به روش سنتز هيدروترمال (حرارتي) در pHهاي مختلف نيكتا شاه چراغي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۲۰
۷ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همايش ملي مواد نو رشد نانو ساختارهاي اكسيد قلع به روش تبخير كربوترمال مريم صالحي
بي تا جانفشان
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۲۱
۱۲ صفحه ۱۳۸۷ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران مقایسه رفتار تریبولوژیکی رینگ های آب بند مکانیکی NiAl-TiC و SiC در محیط پمپ آب محمد باقر رهایی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی شفیعی
اسکندر کشاورز علمداری
تورج عبادزاده
محمد رضا رحیمی پور
مجتبی خلقی
۱۲۲
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو بررسی سینتیکی انحلال غبار نیمه تشویه شده مولیبدنیت الهه یوسفی
داریوش درویشی
داوود حق شناس
اسکندر کشاورز علمداری
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۲۳
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو ارزیابی خواص مکانیکی ترکیب متخلخل NiTi تولید شده به روش متالورژی پودر برای کاربردهای پزشکی سید علیرضا حسینی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اکبر اکرامی
۱۲۴
۱۰ صفحه ۱۳۸۷ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی همایش ملی مواد نو اثر مقدار نسبی TiO2/ZnO بر میزان رنگبری اسید قرمز ۲۷ در آب  شهاب خامنه اصل
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
۱۲۵
۲۴۹-۲۵۰ ۱۳۸۷ تهران برج میلاد چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران بررسی دقیق با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و دستگاه سنجش تغییرات گرما ابزارهای چرخشی اندودانتیکس نیکل-تیتانیوم نو و استریل شده  نیلوفر بهرامیان
محمد علی صغیری
مهرداد لطفی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
عباس دلورانی
۱۲۶
۲۵۱-۲۵۲ ۱۳۸۷ تهران برج میلاد چهل و هشتمین کنگره سالانه انجمن دندانپزشکی ایران ارزیابی Invitro کوتاه مدت آزاد سازی عناصر و سمیت سلولی آلیاژهای پایه نیکل مورد استفاده در دندانپزشکی محمد علی صغیری
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی محمد صغیری
مهرداد لطفی
نیلوفر بهرامیان
امیرپاشا محمودزاده
۱۲۷
۴۳-۵۶ ۱۳۸۷ اصفهان دانشگاه آزاد مجلسی چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی ایجاد اثر حافظه داری دو طرفه در آلیاژ صفحه ای سوپر الاستیک NiTi به منظور ساخت عملگر اسفنکتر مصنوعی ناهید حسن زاده نعمتی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۲۸
۱-۱۶ ۱۳۸۷ اصفهان دانشگاه آزاد مجلسی چهارمین همایش ملی عملیات حرارتی اثر پیری بر رفتار حافظه داری و مقاومت الکتریکی آلیاژ Ni50.9Ti49.1
برای استفاده در عملگرهای پزشکی از طریق سنجش مقاومت الکتریکی
ناهید حسن زاده نعمتی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
شایگان ریاضتی
فیروزه سوادکوهی
ریحانه میرصادقی
۱۲۹
۱۰ صفحه ۱-۲ آبان ۱۳۸۷ اصفهان انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
تاثیر پارامترهای جوشکاری بر ریز ساختار اتصال ناهمجنس آ لیاژ حافظه دار نایتینول و فولاد زنگ نزن 316L جوشکاری شده به روش مقاومتی فشاری سر به سر

سهراب ماستری فراهانی
امیرحسین کوکبی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی اکبر ضیائی موید

۱۳۰
۱۴ صفحه ۲۹-۲۸ آبان ۱۳۸۷ تهران دانشگاه آزاد اسلامی ‎دومین همایش سالیانه انجمن مهندسی متالورژی ایران و جامعه ریخته گران ایران بررسی تحلیلی و تجربی ترمودینامیکی خواص مکانیکی سیم های از جنس آلیاژ نایتینول

فردین نعمت زاده
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۳۱
۱۱ صفحه ۲۹-۲۸ آبان ۱۳۸۷ تهران دانشگاه آزاد اسلامی ‎دومین همایش سالیانه انجمن مهندسی متالورژی ایران و جامعه ریخته گران ایران بررسی تحلیلی و تجربی استحاله مارتنزیتی، حافظه داری و خواص مکانیکی آلیاژ نایتینول تهیه شده به روش متالورژی پودر

فردین نعمت زاده
سروش پرویزی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۳۲
۸ صفحه ۲۹-۲۸ آبان ۱۳۸۷ تهران دانشگاه آزاد اسلامی ‎دومین همایش سالیانه انجمن مهندسی متالورژی ایران و جامعه ریخته گران ایران بررسی خواص مکانیکی و تنش های پس ماند سطح قالب های آهنگری شعاعی در حین ساخت (جوشکاری) و کارکرد تحت شرایط خستگی ترمودینامیکی

فردین نعمت زاده
محمد رضا اکبرپور
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
امیر حسین کوکبی

۱۳۳
۶-۱ ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز ‎ّهفتمین کنگره سرامیک مطالعه رفتار چگالش و رشد دانهها در حين تف جوشي نانو پودر اكسيد روي با استفاده از پرس گرم ‎‎مهدي مظاهري
سيد علي حسن زاده تبريزي
مسعود امين زارع
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۳۴
۱۱ صفحه ۱۳۸۸ تهران دانشگاه علم و صنعت ایران نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی ایران مقایسه رفتار تریبولوژیکی رینگ های آب بند مکانیکی TiC-NiAl و SiC در محیط پمپ آب محمد باقر رهایی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
علی شفیعی
اسکندر کشاورز
تورج عباد زاده
محمد رضا رحیمی پور
مجتبی خلفی
۱۳۵
۱۰ صفحه ۱۳۸۸ تهران دانشگاه شهید باهنر کرمان ‎سومین همایش مشترک بیست و یکمین سمینار سالانه انجمن علمی ریخته گری ایران و سیزدهمین کنگره سالانه انجمن مهندسی مواد و متالورژی ایران مقایسه طیف نگاری امپدانس الکتروشیمیایی قطعات متخلخل  بدون پوشش و دارای پوشش آلومینای ایجاد شده روش پلاسما اسپری ‎داریوش محمدیانی
‎سید علیرضا حسینی
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۳۶
۷ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران سنتز و تف جوشي همزمان رلكسور PMN با استفاده از مخلوط نانوپودرها مجتبي نقوي
علي محمد بازرگان
مهدي مظاهري
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۳۷
۷ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران سنتز و مشخصه يابي نانوساختاريك بعدي اكسيد قلع به كمك كاتاليست فلزي مریم صالحی
بیتا جانفشان
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۳۸
۶ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران سنتز نانو پودر سريا به روش رسوبي و بررسي اثر عمليات حرارتي بر رشد كريستال ها سيدعلي حسن زاده تبريزي
مهدي مظاهري
مسعودامين زارع
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۳۹
۶ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران تهيه نانو پودرهاي اكسيدهاي تيتانيم و روي به روش شيميايي و مقايسه خواص فتوكاتاليستي آن با استفاده از رنگ آبي شهاب خامنه اصل
منصور كيانپور راد
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۴۰
۷ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران اثر فاز سراميكي نيتريد آلومينيوم بر رفتار خوردگي كامپوزيت زمينه آلومينيومي تهيه شده به روش متالورژي پودر احسان صائب نوري
حميد عبدلي
محسن قنبري حقيقي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
تقی شهرابی فراهانی
۱۴۱
۶ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران رفتار چگالش و رشد دانه ها در حين تفجوشي نانو پودر اكسيد روي با استفاده از پرس گرم آروين اسكندري
محمدرضا شقايق
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
زهره رضوي حسابي
۱۴۲
۸ صفحه ۱۳۸۸ شیراز مجتمع فرهنگی دانشگاه شیراز هفتمين كنگره سراميك ايران مدل سينتيكي اكسيداسيون پودر AlN حميد عبدلي
حميد رضا فرنوش
محسن قنبري
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۴۳
۴ صفحه ۱۳۸۸ تهران دانشگاه علوم پزشکي تهران پنجمين همايش دانشجويي فناوري نانو سنتز نانوذرات اكسيد نيكل به روش هم رسوب دهي شيميايي و بررسي اثر غلظت سرفكتانت بر اندازه ذرات ياسر بهاري ملامحله
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
داود حسيني
۱۴۴
۱۱ صفحه ۱۳۸۸ اسلامشهر دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر همايش ملي مهندسي شيمي زيست فعالي سيمان هاي گلاس آينومر حاوي اكسيد آهن از طريق غوطه وري در محلول شبيه سازي شده بدن ژامك نورمحمدي
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
علي اصغر بهنام قادر
شكوفه تيموري
۱۴۵
۱۱ صفحه ۱۳۸۸ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی اولين همايش ملي ديرگداز و كوره بررسي ترموسينتيكي اكسيداسيون پودر نيتريد آلومينيوم حميد عبدلي
حميدرضا فرنوش
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۴۶
۱۲ صفحه ۱۳۸۸ کرج پژوهشگاه مواد و انرژی اولين همايش ملي ديرگداز و كوره اثر آنتي اكسيدان هاي سيليكون - فروسيليكون و آلومينيوم - فروسيليكون بر مقاومت به اكسيداسيون نسوز منيزيا - گرافيت حميد رضا احمدي موغاري
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
زيارتعلي نعمتي
رحيم يزداني راد
۱۴۷
۵ صفحه ۱۳۸۸ تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران شانزدهمين كنفرانس مهندسي پزشكي ايران اثر پوشش سراميكي آلومينايي زييست خنثي بررفتار خوردگي قطعات ايمپلنت متخلخل ساخته شده از جنس نايتينول سيد عليرضا حسيني
داريوش محمدياني
سيد خطيب الاسلام صدرنژاد
۱۴۸
۸ صفحه ۱۳۸۹ قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ‎ّهمایش کاربردهای فناوری نانو و توسعه صنعتی سنتز نانوساختارهاي نيمه رساناي CuInSe2 به روش سالوترمال ‎‎مریم نجفی
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
‎محمد رضا واعظی
۱۴۹
۵۰ ۱۳۸۹ کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه ‎ّدومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست سخنرانی کلیدی:
ضرورت تحقیق در زمینه تولید و مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست
‎‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۵۰
۲۹-۳۰ ۱۳۸۹ کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه ‎ّدومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست سنتز نانوساختارهاي نيمه رساناي CuInSe2 به عنوان مواد جدید پیلهای خورشیدی ‎‎مریم نجفی
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
‎محمد رضا واعظی
۱۵۱
۴۴۸ ۱۳۸۹ کرمانشاه دانشگاه صنعتی کرمانشاه ‎ّدومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست ارزیابی پساب تصفیه شده پژوهشگاه مواد و انرژی کرج در آبیاری فضای سبز ‎‎محمد خان احمدی
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
محمد پازوکی
قاسم نجف پور
علی اکبر زینتی زاده
اسفندیار آذرشب
‎محمد رضا واعظی
۱۵۲
۴۱۵۳-۴۱۶۴ ۱۳۸۹ تهران دانشگاه علم وصنعت ايران ‎ّچهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالرژي و انجمن علمي ريخته گري ايران بررسي خواص فشاري فوم آلومينيمي سلول بسته ‎‎مصطفي ملک جعفريان
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
‎مسعود گلستاني پور
محمد صادق ابروي
۱۵۳
۶۰۱-۵۵۰ ۱۳۸۹ تهران هتل المپيك تهران ‎ّيازدهمين سمينار ملي مهندسي سطح بررسي اثر نوع جريان بر پوشش نانوكامپوزيتي Cr-Al2O3 توليدشده به روش رسوبدهي الكتريكي ‎‎محسن صالحي دولابي
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
‎مجتبي اسدي راد
۱۵۴
۴۰۳۷-۴۰۲۸ ۱۳۸۹ تهران دانشگاه علم وصنعت ايران ‎ّچهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالرژي و انجمن علمي ريخته گري ايران تاثیر دمای آنیل بر خواص ساختاری و نوری پوشش های نانو ساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیم ایجاد شده به روش سل - ژل ‎‎بنیامین یارمند
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۵۵
۲۴۱۱-۲۴۰۳ ۱۳۸۹ تهران دانشگاه علم وصنعت ايران ‎ّچهارمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالرژي و انجمن علمي ريخته گري ايران تاثیر عملیات پیرسازی و سرعت سرد کردن بعد از آن بر دماهای استحاله در آلیاژهای متخلخل نیکل - تیتانیوم ‎‎سید علیرضا حسینی
عباس قاسمی
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۵۶
۷ صفحه اردیبهشت
۱۳۹۰
تهران دانشگاه صنعتی اميرکبير
دانشکده مهندسی پليمر و رنگ
‎ّدوازدهمين کنگره ملی خوردگی لايه نشانی ترکيب کلسيم فسفاتی بر آلياژ نايتينول متخلخل به منظور کاربردهای پزشکی ‎‎ناهيد حسن زاده نعمتی
نگار افرا
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۵۷
۸ صفحه تیر
۱۳۹۰
تهران دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی هوا و فضا
‎ّاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده استفاده از نانوذرات آلومینیوم به منظور فعالسازی پرکلرات آمونیوم ‎‎وحید فهیم پور
‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۵۸
۶ صفحه تیر
۱۳۹۰
تهران دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی هوا و فضا
‎ّاولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده تولید و بررسی خواص فوم های کامپوزیتی آلومینیوم برای سبک سازی سازه های هوایی ‎‎سید خطیب الاسلام صدرنژاد
مصطفی ملک جعفریان
مسعود گلستانی پور
محمد صادق ابروی
۱۵۹
۹ صفحه آبان
۱۳۹۰
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشکده مهندسی مواد
‎ّپنجمين همايش مشترک انجمن مهندسين متالرژي و انجمن علمي ريخته گري ايران تولید و مشخصه یابی نانوذرات منیزیوم وحید فهیم پور‎‎
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
۱۶۰
مقاله ۵۸۲۱۷۴۶۲۲۷ خرداد
۱۳۹۱
اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مجلسی
‎ّاولين همايش بین المللی مواد نو و پیشرفته سنتز ساختار نانو کریستال NiTi از فاز ٓامورف ایجاد شده با فرایند ٓالیاژ سازی مکانیکی و بررسی رفتار تف جوشی ٓان

شهريار اکبری نيا‎‎
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

سيد عليرضا حسينی

۱۶۱
مقاله ۵۶۰۱۶۸۰۱۲۱۳ خرداد
۱۳۹۱
اصفهان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد مجلسی
‎ّاولين همايش بین المللی مواد نو و پیشرفته تأثير زيرلايه، افزودني و پارامترهاي رسوبدهي الكتريكي پالسي در توليد نانوذرات طلا از حمام سيانيدي

پريسا وحدت خواه
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۲
صفحه ۶۷ کتابچه چکیده مقالات ۲۷ مهر
۱۳۹۱
تهران دانشگاه صنعتی شریف کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار سنتز و تعیین خواص ساختاری و نوری پوشش نانوساختار مزومتخلخل دی اکسید تیتانیوم دوپ شده با لیتیوم به روش سل ژل

مهرداد حسین بر
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
شروین دانشور اصل

۱۶۳
صفحه ۳۸ کتابچه چکیده مقالات ۱۶ آبان
۱۳۹۲
تهران دانشگاه صنعتی شریف کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری افزایش بازدهی تبدیل سلول خورشیدی رنگ دانه ای با به کارگیری فتوآند نانوکامپوزیتی دی اکسید تیتانیوم: نانولوله ای کربنی

شروین دانشور اصل
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۴
۶ صفحه ۴ و ۵ دی
۱۳۹۲
تهران انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران چهاردهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو ۱۳۹۲ سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان برای پوشش دهی ایمپلنت دندان

سید یحیی رهنمایی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
محمد علی شکرگزار
مرتضی مهرجو

۱۶۵
۵ صفحه ۴ و ۵ دی
۱۳۹۲
تهران انجمن علمی نانوفناوری پزشکی ایران چهاردهمین همایش دانش آموختگان فناوری نانو ۱۳۹۲ ساخت فتوکاتالیست نانوکامپوزیتی بهبود یافته TiO2/CNTs به روش سل-ژل

فاطمه کرد حقی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۶
صفحه ۳۵ کتابچه چکیده مقالات ۲۲ آبان
۱۳۹۳
تهران دانشگاه صنعتی شریف چهارمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری ۱۳۹۳ سنتز و بررسی خصوصیات ساختاری، نوری و فیزیکی فیلم‌های نازک TiO2:CNT به منظور استفاده در سلول‌های خورشیدی رنگ‌دانه ای

شروین دانشور اصل
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۷
فایل ۱۶ بهمن
۱۳۹۳
ملایر دانشگاه ملایر دومين همايش ملي مهندسي مواد آب شيرين، انرژي پاک، هواي صاف: همه اش با آفتاب زلال

سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۸
مقاله ۲۷۱۶ ۱۵ بهمن
۱۳۹۴
اصفهان هتل آسمان چهارمين همايش ملي فناوری نانو: از تئوری تا کاربرد سنتر نانوذرات مغناطیسی فریت نیکل و پوشش دهی آن با پلیمر زیست سازگار

سعید رمضانی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۶۹
۶ صفحه ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت
۱۳۹۶
تهران دانشگاه تهران چهارمين کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

سید خطیب الاسلام صدرنژاد
معصومه ظفردعاگو

۱۷۰
مقاله ۴۶ صفحه ۸۳ ۳۰ آذر
۱۳۹۶
تهران دانشگاه صنعتی شریف هفتمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختاری

شروین دانشور اصل
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۷۱
صفحه ۲۰۰ ۱۴ و ۱۵ شهریور
۱۳۹۷
بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نخستین کنگره بین‌المللی علوم و تکنولوژی‌های نوین

فرزاد کریمی
سید خطیب الاسلام صدرنژاد

۱۷۲
- ۳۱ شهریور
۱۴۰۰
تهران دانشگاه جامع علمی کاربردی پنجمين کنفرانس بین‌المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و حهان اسلام

تاثیر pH در عملیات شیمیایی سطح بر چسبندگی و رشد سلولی آلیاژ نیکل-تیتانیوم در ایمپلنت بافت سخت در ستون فقرات

مژگان باقری دولابی فرد
سید خطیب الاسلام صدرنژاد
نجمه نجم‌الدین

۱۷۳