|
شماره ۱ (خرداد ۱۳۷۴) متالورژی
شماره ۱ (خرداد ۱۳۷۳) متالورژی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
خبرنامه ها - متالورژی
چهارشنبه ، 18 خرداد 1373 ، 11:51

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۱ - خرداد ماه ۱۳۷۳ (صفحه اول)

met1

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۱ - خرداد ماه ۱۳۷۳ (صفحه دوم)

 

met2


خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۱ - خرداد ماه ۱۳۷۳ (صفحه سوم)

met3

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۱ - خرداد ماه ۱۳۷۳ (صفحه چهارم)

 

met4