|
استاد راهنما (مشاور) رساله دکتری مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 27 خرداد 1389 ، 18:37

 

تعداد صفحات

تاریخ دفاع

استاد راهنما

محل تحصیل

عنوان رساله

اسم دانشجو

ردیف

- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۲/۶/۲۷

سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
بهبود خواص مکانیکی آلیاژ کانتور با استفاده از تبلور مجدد به کمک عناصر گروه پنج رضا محمدی ۴۶
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۱/۶/۲۸

عبدالرضا سیم‌چی
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد

سینتیک نفوذ لیتیوم و پایداری کاتد LiNi0.9Mn0.1O2 در باتریهای لیتیوم- یون: اثر پوشش دهی هتروپلی اکسامتالات H3XM12O40

نفیسه بلقن آبادی

۴۵
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۰/۷/۴

سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد
پروین عباچی

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد

بهبود عملکرد شکافت آب و تولیدH2 به کمک فوتوکاتالیستهای بر پایه g-C3N4/ZnxCd1-xS

فاطمه سوسنی
۴۴
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۰/۵/۱۹

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
انتخاب توپولوژی و ساخت افزایشی ساختارهای متخلخل گرادیانی به ‌منظور تولید ایمپلنت‌های سفارشی
فرزاد کریمی
۴۳
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۰/۳/۳۰

ناهید حسن زاده نعمتی
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد
آزاده آصف‌نژاد(مشاور)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
بکارگیری نانوکامپوزیت نیترید کربن گرافيتي/اکسید فلز با قابليت رهايش داروي ضد تومور برای نوردرماني سلول هاي سرطاني نیلوفر رازیاب
۴۲
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۰/۲/۸

ناهید حسن زاده نعمتی
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد
قاسم نجف‌پور(مشاور)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
ساخت، آنالیز و بررسی آنودایزینگ بر مقاومت به خوردگی آلیاژ Zn-X و قابلیت رهایش دارو از آن
سیدامیرحسین صلاحی
۴۱
- پیشنهاد پروژه-
۱۴۰۰/۲/۱

ناهید حسن زاده نعمتی
جواد کریمی‌ثابت
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد (مشاور)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
طراحی چارچوب‌های فلز-آلی و بررسی کاربرد آنها در داروهای ضدسرطانی به روش یادگیری ماشین
مینوش لعلی‌نیا
۴۰
- پیشنهاد پروژه-
۹۸/۱۰/۲

ناهید حسن زاده نعمتی
احمد رمضانی سعادت‌آبادی
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد (مشاور)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
بارگذاری و رهایش کنترل شده دوکسوروبیسین در چارچوب فلزی-آلی UiO66 آمین‌دار پوشش داده شده با پلیمر حساس به دما پلی‎ان-وینیل‎کاپرولاکتام (PVCap)
نوید رخشانی
۳۹
- پیشنهاد پروژه
۹۸/۳/۲۹
ناهيد حسن زاده نعمتی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
علیرضا عسکری (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
تاثیر عنصر سوم بر خواص ساختاری نایتینول از منظر مکانیکی و انتی‌باکتریالی به‌منظور بکارگیری در ایمپلنت مهره کمری محترم جدیدی ۳۸
- پیشنهاد پروژه
۹۶/۹/۱۲
احمد رمضانی سعادت‌آبادی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
دانشگاه صنعتي شريف
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
ساخت و بررسی نانوساختارهای هیبریدی بر پایه گرافن حفره دار برای کاربرد در باتری لیتیومی سعید معینی ۳۷
۱۴۵ ۰۳/۲/۵

علی نعمتی
سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد (مشاور)

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ساخت نانوجاذب‌هاي مغناطیسی با پوشش استخراج‌کننده‌هاي آلی براي جدایش هیدرومتالورژیکی یون‌هاي فلزي فرزاد فیروزی
۳۶
۱۵۲ ۰۲/۱۰/۶

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف

پردیس بین الملل کیش
دانشکده مهندسي و علم مواد

 بهبود خواص مکانیکی نانو کاتالیست نیکل با کاربرد در فرایند ریفرمینگ متان

معصومه ظفردعاگو ۳۵
۱۰۴ ۰۲/۶/۵ احمد رمضانی سعادت آبادی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
نجمه نجم الدین (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
طراحی و ساخت داربست هادی/پیزوالکتریک برای بافت عصب مرکزی
حمیده جاویدی ۳۴
۱۰۵ ۰۲/۴/۲۸ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
ناهيد حسن زاده نعمتی (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
طراحی و ساخت ایمپلنت نیکل-تیتانیوم برای مهره کمر مهدیس پارسافر ۳۳
۱۵۷ ۰۲/۲/۶ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
رضا شجاع رضوی
امیرعباس نوربخش (مشاور)
ناهيد حسن زاده نعمتی (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
ارزیابی تاثیر توپوگرافی ایجاد شده توسط لیزر بر خواص سطحی و زیست فعالی آلیاژ Ti6Al4V غلامرضا دباغ ۳۲
۱۴۴ ۰۱/۱۲/۱۰

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات

تاثير هندسه تخلخل بر رشد سلولي سازه‌های نانوسـاختار پایه تيتـانيمي بـراي کاربردهای دندانی

رقیه حق جو ۳۱
۱۸۴ ۰۱/۹/۱۲ ناهيد حسن زاده نعمتی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
محمد علی شکرگذار (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
اصلاح سطح کلسیوم‌فسفات دوفازی و نانونقره ایجاد شده بر بستر تیتانیومی با استفاده از لیزر بی بی راه نجات ۳۰
۲۰۴ ۰۱/۷/۲۵ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
توسعه ماده کاتدی نانوساختار غنی از لیتیوم پریسا وحدت خواه ۲۹
۱۰۵ ۰۱/۱/۲۵ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
آزاده آصف‌نژاد (مشاور)
ناهيد حسن زاده نعمتی (مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی گروه بیو‌مواد
تاثیر تخریب بر رهایش دارو از استنت پایه منیزیومی نانو هیبریدی قابل جذب اصغر صادق‌آبادی ۲۸
۱۲۸ ۹۹/۶/۳۰

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
سیدمحمد مهدوی

دانشگاه صنعتي شريف
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
ساخت و مشخصه‌یابی لایه‌های نانوساختار رسانا، شفاف و انعطاف پذیر سیدمحمدجواد نیکزادالحسینی ۲۷
۱۴۵ ۹۹/۶/۲۹

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
ساخت و مشخصه یابی گرافن كبالت نانوساختار براي استفاده در هایپرترمیا آناهیتا کاکوند ۲۶
۱۳۷ ۹۹/۲/۲۷

علی کفلو
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد(مشاور)

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
پژوهشكده مواد پيشرفته و انرژي هاي نو
سنتز و مشخصه یابی مواد فعال کاتدی با ابعاد نانومتری برای باتری های یون لیتیومی با قابلیت سرعت تخلیه (دشارژ) بالا احد طلوعی
۲۵
۱۶۹ ۹۸/۱۱/۲۶

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
پردیس بین الملل کیش
دانشکده مهندسي و علم مواد
تعیین پارامترهای مطلوب در تخلیه قوس ولتاژ بالا به‌منظور تولید نانو ذرات آلیاژی 
Ni-Ti در محیط گاز خنثی معین ارضی ۲۴
۱۰۶ ۹۸/۶/۱۲

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد

سنتز و بررسی فعالیت فتوکاتالیستی هیبرید دی‌اکسید تیتانیم دو فازی بارگذاری شده با نانوذرات دوفلزی هسته-دوپوسته طلا-نقره و طلا

شروین دانشور اصل

۲۳
۸۲ ۹۸/۴/۳۰ حسنعلی شفیعی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد (مشاور)
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده دندانپزشکی
ساخت و ارزیابی In vitro  دستگاه ویبراتور جهت افزایش سرعت حرکت ارتودنتیک دندان محمدحسین فراهانی ۲۲
۱۶۴


۹۶/۱۲/۱۴

 

بهروز قاسمی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
علی حبیب اله زاده
کورش جعفرزاده (مشاور)

دانشگاه سمنان
پژوهشکده علوم و فناوری نانو
افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش های دمای بالا با استفاده از سیستم چهار لایه MCrAlY/نیکل/پلاتین نانوساختار/آلومیناید محسن صالحی دولابی ۲۱
۱۵۹ ۹۵/۱۱/۲۷

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
سنتز الکترود باتری قابل‌شارژ با استفاده از کامپوزیت نانوساختار نفیسه حسن زاده ۲۰
۱۴۴ ۹۵/۱۱/۲۶

مرتضی واحدپور
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد(مشاور)

دانشگاه زنجان
دانشکده علوم - گروه شیمی

خواص مکانیکی نانو آلیاژ نایتینول با پوششی از لایه نازك مس از طریق نانو دندانه گذاري و تعیین خواص حرارتی: شبیه سازي دینامیک مولکولی

سیده سارا فاضلی
۱۹
۸۸ ۹۴/۶/۳۱

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
سینتیک رهایش یونهای فلزی از آلیاژ نایتینول استنت و تاثیر نانوساختارسازی سارا علومی
۱۸
۱۴۷ ۹۴/۶/۱۵

سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد

دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
مکانيزمهاي فتوکاتاليزوري کامپوزيت اکسيد تيتانيوم-اکسيد مس حسن کوهستانی ۱۷
۹۰ ۹۲/۱۱/۲۳ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
شبیه سازی حرارتی بیو هیپ علیرضا محمودیان ۱۶
۲۸۸ ۹۱/۹/۱ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد پژوهشگاه مواد و انرژی مدلسـازی رفتـار ابرکشسانی آلياژ نايتينول برای کاربرد در استنت فردین نعمت زاده ۱۵
۱۷۱ ۹۱/۷/۲۶ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
تولید نانو ذرات اکسید تیتانیوم از کنسانتره ایلمنیت کهنوج مهدی مزمل ۱۴
۲۱۷ ۹۰/۸/۲۵ پروین فرشچی
سيدخطيب الاسلام صدرنژاد
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
تدوین استراتژی کاهش ریسک زیست محیطی مواد نانو در ایران لیلا ابراهیمی قوام آبادی ۱۳
۱۵۹ ۹۰/۸/۱‍۰

سيدخطيب الاسلام صدرنژاد

منصور کيان پور راد

پژوهشگاه مواد و انرژی سنتز، اصلاح و کاربرد فتوکاتاليستهاي نانو کامپوزيت اکسيدهاي تيتانيم و روي شهاب خامنه اصل ۱۲
۱۳۷ ۹۰/۷/۹ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد پژوهشگاه مواد و انرژی ترموديناميک و سينتيک ايجاد پوشش هاي نانوساختار دي اکسيد تيتانيم به روش سل- ژل براي استفاده در پيل هاي خورشيدي فعال شده با رنگ بنيامين يارمند ۱۱
۱۵۲ ۸۹/۳/۲۴ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
علی اصغر بهنام قادر
پژوهشگاه مواد و انرژی اثر افزودن شيشه بيواکتيو بر روي رشد لايه آپاتيتي در سيمان هاي گلاس آينومر به روش بيوميمتيک ژامک نورمحمدي کوهانستاني ۱۰
۱۴۱ ۱۳۸۹ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
ساخت اسفنکتر مصنوعی با استفاده از کامپوزیت آلیاژ حافظه دار نیکل-تیتانیوم و یک پلیمر ناهید حسن زاده ۹
۱۵۰ ۱۳۸۸ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد
غلامرضا رئیس علی
پژوهشگاه مواد و انرژی تاثیر اکسید سرب بر خوردگی شیمیائی و جذب اشعه گاما در شیشه سیلیکات سرب حاوی زیرکونیا و تیتانیا رفیع علی رحیمی ۸
۱۳۰ ۱۳۸۸ محمد رضا رحيمي پور
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد‌‌(مشاور)
پژوهشگاه مواد و انرژی پارامترهاي موثر بر سنتز و تعيين ويژگيهاي نانو پودرهاي کامپوزيتي پايه آلومينا با ذرات کاربيدي SiC ، TiC ، WC با روش آلياژسازي مکانيکي محمد ذاکري ۷
۲۶۹ ۸۵/۲/۳ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ساخت لايه هاي نانومتري اکسيدروي و اکسيدقلع به روش شيميايي براي استفاده در حسگرهاي گازي محمدرضا واعظي ۶
۱۵۳ ۱۳۸۴ زیارتعلی نعمتی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد(مشاور)
دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
بررسي اکسيداسيون و تأثير مواد افزودني و آنتي اکسيدان ها بر مقاومت به اکسيداسيون دير گدازهاي منيزيا – گرافيت بهمن هاشمی ۵
۲۵۱ ۸۴/۹/۱۵ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ساخت و مشخصه يابي لايه نازک نانوساختار آلياژهاي حافظه دار پايه NiTi براي سيستمهاي ميکروالکترومکانيکي و بيو الکترومکانيکي سهراب سنجابي ۴
۲۲۶ ۱۳۸۲ م. منجمي
محمد رضا غلامي
حسین يوزباشي زاده
(استاد مشاور)
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد(مشاور)
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات
بررسي اثرات باز دارنده هاي آلي بر روي خوردگي آلومينيوم در محيط اسيدي با روشهاي محاسبات مكانيك كوانتومي AB INTIO فاطمه ملاامین ۳
۱۹۲ ۷۹/۶/۱۹ سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد دانشگاه صنعتي شريف
دانشکده مهندسي و علم مواد
ترموديناميك استخراج همزمان رنيوم و موليبدن توسط حلال آلي TBPاز محلول اسید سولفوریک اسکندر كشاورز علمداري ۲
۲۶۲ ۱۳۷۶ پرویز رياض داودی
سيدخطيب‌الاسلام صدرنژاد(مشاور)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشکده دندانپزشکی
سيمهای ارتودنسی: انواع، ويژگيهای مکانیکی، کاربردهای کلینیکی و ساخت نمونه آزمايشی حسنعلی شفیعي ۱