|
انتقال مطالب علمی و فنی (پاییز ۱۳۹۲) سخنرانی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
دروه های ارائه شده - دکترا
چهارشنبه ، 3 مهر 1392 ، 19:37

Lecture Notes:

 

Scientific and Technical Information Transfer

 Autumn 2013

 

BSc Course

Titles:

  • Effective presentation
  • Scientific ethics
  • Plagiarism and responsible conduct
    Persuasive technical writing
    Elearning
  • Examples

 

Instructions

Presentation Guide         ()