|
کارنامه علمی شریف
کارنامه پژوهشی شریف مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
مقالات - کارنامه علمی شریف
جمعه ، 24 ارديبهشت 1389 ، 19:34

مقاله در کارنامه پژوهشی شریف

 

 

 

صفحات

تاریخ

عنوان مقاله

نویسندگان

ردیف

۷۷-۷۹ ۱۳۶۷ بررسی خواص و روش ساخت فولادهای میکروآلیاژی سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۱
۹۸-۱۰۱ ۱۳۶۷ تولید چدن نشکن با استفاده از آهن اسفنجی سيدخطيب الاسلام صدرنژاد ۲
۹۲-۹۶ ۱۳۶۷ تولید چدن نشکن با استفاده از آهن اسفنجی ۲ - فواپد ناشی از بکاربردن آهن اسفنجی سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۳
۲۰۴-۲۱۰ ۱۳۶۸ تاثير عناصر کنترل کننده شکل سولفيد و ريز کننده دانه بر خواص فولاد پر استحکام سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۴
۱۹۴-۱۹۹ ۱۳۶۸ توليد چدن نشکن با استفاده ازآهن اسفنجي – تاثير آهن اسفنجي بر خواص فلز مذاب سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۵
۴۵۳-۴۵۹ ۱۳۷۱ ذوب و تصفيه مستقيم فولاد سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
عبدالرضا سيم چي
۶
۴۶۰-۴۶۴ ۱۳۷۱ بررسي خواص و روش ساخت فولادهاي ميکروآلياژي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۷
۴۴۸-۴۵۲ ۱۳۷۱ بررسي سينتيکي فرايندهاي تشويه و احياء کنسنترات موليبدن سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۸
۴۶۰-۴۶۴ ۱۳۷۱ بررسي خواص و روشهاي ساخت فولاد ميکروآلياژي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۹
۸۴-۹۵ ۱۳۷۲ ذوب و تصفيه مستقيم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
عبدالرضا سيم چي
۱۰
۷۶-۸۳ ۱۳۷۲ جمع آوري عناصر آلوده کننده محيط اطراف واحدهاي متالورژي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۱۱
۷۰-۸۳ ۱۳۷۲ ترموديناميک و سينتيک تبخير سلنيوم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علي اصغر ذاکري
علي باقري کفاش رفسنجاني
محمد تقي سرزعيم
۱۲
۹۶-۱۰۵ ۱۳۷۲ سينتيک احياء مستقيم موليبدنيت با هيدروژن سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
حسن شريف
حميد رضا گل آقايي
ناصر الدين ناصح زاده
۱۳
۱۰۶-۱۱۳ ۱۳۷۲ شبيه سازي سرعت در فرايند هاي کاربردي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مسعود رضايي
سامان کندي
محمود دمالي اميري
۱۴
۱۴۶-۱۷۲ ۱۳۷۳ الگوي سينتيکي گاز - جامد سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمود فرازپي
۱۵
۱۷۳-۱۸۱ ۱۳۷۳ سينتيک تبخير سلنيوم از لجن مس آندي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علي اصغر ذاکري
محمد تقي سرزعيم
علي باقري
۱۶
۹۸-۱۰۷ ۱۳۷۴ سينتيک و ترموديناميک تبخير سلنيوم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سينا کاشاني نژاد
جواد خسروي
۱۷
۱۰۸-۱۱۸ ۱۳۷۴ کاربرد الگوی گاز-جامد برای بررسی سینتیک واکنش SO2 با CaO در دمای ۱۱۲۳ کلوین سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمود فرازپی
۱۸
۱۲۶-۱۳۶ ۱۳۷۵ ترموديناميک و سينتيک تبخير سولفيد هاي روي و قلع از مات مذاب سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علي رضا اکبري
۱۹
۱۱۷-۱۲۵ ۱۳۷۵ شبيه سازي فرايند توليد فولاد در کوره القايي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
تورج اکبريان
مهرداد سرکمري
۲۰
۱۴۹-۱۵۸ ۱۳۷۶ شبيه سازي فرايند توليد فولاد در کوره القايي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
مهرداد سرکمري
۲۱
۱۵۹-۱۶۸ ۱۳۷۶ ترموديناميک و سينتيک تبخير سولفيد هاي روي و قلع ازمات مذاب سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
افروز برنوش
کامران روئين فر
۲۲
۱۲۷-۱۳۶ ۱۳۷۷ تشکیل بانک اطلاعات سینتیک فرایندها سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
ابراهیم نجفی
۲۳
۱۱۷-۱۲۶ ۱۳۷۷ سینتیک اکسیداسیون و تبخیر سولفید رنیوم موجود در کنسانتره مولیبدن سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
زهرا شیخ داودی
اسکندر کشاورز علمداری
۲۴
۷۱-۸۰ ۱۳۷۸ سینتیک اکسیداسیون و تبخیر سولفید رنیوم موجود در کنسانتره مولیبدن سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
عباس نجار صادقی
سید حامد میرجانی
۲۵
۶۱-۷۰ ۱۳۷۸ تشکیل بانک اطلاعات سینتیک فرایندها سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
ابراهیم نجفی
۲۶
۷۳-۸۲ ۱۳۷۹ ترمودینامیک و سینتیک آلیاژ سازی لایه نازک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۲۷
۸۳-۹۲ ۱۳۷۹ ترمودینامیک و سینتیک لیچینگ اکسی سولفیدهای مولیبدن سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۲۸
۹۷-۱۰۶ ۱۳۸۰ سینتیک لیچینگ اکسی سولفیدهای مولیبدن توسط هیدروکسید سدیوم سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۲۹
۱۰۷-۱۱۶ ۱۳۸۰ ترمودینامیک و سینتیک آلیاژ سازی لایه نازک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۳۰
۱۰۵-۱۱۴ ۱۳۸۱ آلیاژ سازی مکانیکی پودر TiNi برای ساخت قطعات حافظه دار شکلی و سوپر الاستیک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۳۱
۱۰۳-۱۱۲ ۱۳۸۲ تاثیر آلیاژسازی مکانیکی بر خواص آلیاژ نایتینول تفجوشی شده برای ساخت قطعات حافظه دار شکلی و سوپر الاستیک سیدخطیب الاسلام صدرنژاد ۳۲
۱۲۳-۱۳۲ ۱۳۸۳ طراحی و ساخت سنسور لایه نازک گاز سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
۳۳
۱۳۱-۱۴۰ ۱۳۸۴ طراحی و ساخت سنسور نیمه هادی لایه نازک برای تشخیص گاز سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
محمد رضا واعظی
۳۴
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ بهينه سازي فرايند پخت پيوسته گندله از نظر ميزان انرژي مصرفي و کیفیت گندله سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
علی فردوسی
۳۵
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ شبيه سازي موازنه هاي جرمي و حرارتي به منظور کاهش اتلاف انرژي در کوره هاي ذوب فلز سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
هومن فخر نبوي
۳۶
۱۰ صفحه ۱۳۸۵ بهينه سازي مصرف انرژي در کوره قوس الکتريکي سیدخطیب الاسلام صدرنژاد
سروش پرويزي
۳۷