|
ممتحن پایان نامه کارشناسی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پایان نامه - ممتحن کارشناسی
شنبه ، 3 دی 1390 ، 15:27

تعداد صفحات

تاریخ دفاع

 

استاد راهنما

دانشگاه
دانشکده

عنوان رساله

اسم دانشجو

ردیف

۴۲ ۰۲/۱۱/۲۱ محمد حلالی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
آزمایش و بررسی عملکرد پخش کننده گاز در کوره بستر سیال محمد امین امینی ۸
۷۲ ۰۲/۱۱/۱۷ محمد رضا محمدی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
تاثیر ترکیب و مورفولوژی فاز بوکایت بر خواص فتوولتاییک سلول‌های خورشیدی رنگ دانه‌ای مبینا خزایی ۷
۶۹ ۹۳/۶/۱۲ حسین یوزباشی زاده دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
تولید سولفات مس از کانه‌های اکسیدی (مالاکیت) به‌روش هیدرومتالورژی رضا افروزان
سعید علی‌آبادی
۶
۶۱ ۹۲/۶/۹ محمد رضا محمدی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
سلول خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نانو تیوب کربنی نازلی مسیحی ۵
۷۲ ۹۰/۱۱ حسین یوزباشی زاده دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
لیچینگ کنسانتره سولفیدی روی در اسید سولفوریک در محیط اکسیدی حمید رضا تینای تهرانی
مقداد رحیمی حاجی آبادی
۴
۵۱ ۸۷/۶ محمد حلالی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
احیاء کربوترمیک اکسید نیکل:
بررسی مکانیزم، اثر ماهیت کربن، طراحی و ساخت دستگاه بررسی سینتیک واکنش
جلال شهروزی ۳
۱۶۰ ۱۳۸۴ محمد علی فقیهی ثانی دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
نسوزهای کوره گندله سازی اردکان حجت پولادوند ۲
۱۰۶ - حسین یوزباشی زاده دانشکده مهندسی و علم مواد
دانشگاه صنعتی شریف
گندله سازی بدون پخت از کنسانتره سنگ آهن گل گهر پدرام تقی زادگان
داود ناصری
۱