|
شماره ۲ (آذر ۱۳۷۳) متالورژی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
خبرنامه ها - متالورژی
پنجشنبه ، 24 آذر 1373 ، 14:27

 

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۲ - آذر ماه ۱۳۷۳ (صفحه اول)

met1

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۲ - آذر ماه ۱۳۷۳ (صفحه دوم)

 

met2

 

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۲ - آذر ماه ۱۳۷۳ (صفحه سوم)

met3

خبرنامه بخش تخصصی متالورژی انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف

شماره ۲ - آذر ماه ۱۳۷۳ (صفحه چهارم)

 

met4