|
کامپوزیت حافظه دار برای اسفنکتر مصنوعی ادرار مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
پنجشنبه ، 11 شهریور 1389 ، 10:00

Sphincter1Sphincter2Sphincter3
‎عضله مصنوعی تنگ کننده مجرای ادرار با استفاده از آلیاژ حافظه دار دو طرفه نیکل - تیتانیوم جا سازی شده در لاستیک سیلیکون برای کاربرد در جراحی پروتز در مورد بیمارانی که از بی اختیاری ادراری رنج می برند، طراحی شده است. در اثر عبور جریان، قسمت فلزی خم می شود و با قطع جریان به حالت صاف اولیه بر می گردد. کامپوزیت حاصل قطعه هوشمندی است که برای کنترل ادرار در بیماران قطع نخاع می تواند به کارگرفته شود.